өвлийн амьсгаа
намар дуусаж, өвлийн тэргүүн сар эхлэх үеийн цаг уур