өвлийн үүц
өвөл, хавар хэрэглэхээр идэш хийхдээ нөөцөлсөн мах