өвлийн идэш
өвөл, хаврын цагт идэхээр тарган байх үед нь төхөөрсөн малын мах