хүйтэн өвөл
хур тунадас ихтэй, цаг агаар муутай өвөл