малын өвдөг
адгуус малын богтос шилбэ хоёрын уулзвар, урд хөлийн сөхрөн нугарах үе