ОЙШООХ

Тоох, анхаарч үзэх: ойшоох хүнгүй (тоож үзэх хүн байхгүй), ойшоох анхаарах [хоршоо] дэлгэрэнгүй...

ойшоох хүнгүй тоож үзэх хүн байхгүй
ойшоох анхаарах анхааралдаа авч хайхрах