ОГШУУРАХ

Бөөлжихийг завдан үе үе дотор эвгүйрхэх: огшуулж бөөлжих (дотор муухайран бөөлжих) - Эхнэр нэг ч дэлгэрэнгүй... Жин Пин Мэй бичиг.