ОГШРОХ

Аяндаа алгуур огших, дээш хөөрөн гарах, сугарах: орноосоо огшрох (орноосоо сугаран унах).