ОГШИЛТ

Огших үйлийн үр дүнг заасан нэр: сүүдэр огшилт (сүүдэр дээшлэх үзэгдэл) - Хонь, ямаагаа өглөө дэлгэрэнгүй... Ж.Самбуу. Мал маллагааны арга туршлага.