ОГШИХ

1. Өөд хөөрөх, өргөгдөх: нар огших (нар хөөрөх) - Наран огшмогц газраас тасарч ядсан мөөгний дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан Замбуутив., хормой огших (дээлийн хормой өргөгдөн гадагш эргэх) - Хормой хөнгөрөн огших хонгор залуу цагтаа, саахалт айлын адуучтай санаа сэтгэл нийлж... Д.Пүрэвдорж. Шүлгүүд;


2. Аливаа зүйл уг байрнаасаа сугаран дээш болох: мөөр огших (т‎эрэгний дугуйн мөөр суларч илүү гарах), хадаас дэлгэрэнгүй... (хадсан хадаас суларч ил гарах), орноосоо огшиж, суудлаасаа сугарах [зүйр цэцэн үг] (а. Ихэд цочих; б. [шилжсэн] Уурлах);

3. Мэс хуйнаасаа аяндаа сугарах: сэлэм огших (сэлэм гэрнээсээ сугарах) - Дайтахын урьд шөнө сэлэм нь сугараад тар хийж огшдог дэлгэрэнгүй... С.Удвал. Их хувь заяа;
4. Идэж уусан зүйл буцаж гарах, огшуурах: хүүхдийн сүү огших (хүүхэд сүүгээрээ гулгих), цусаар огших (цус ам хамраар дэлгэрэнгүй...
5. [шилжсэн] Санаа сэтгэл хөөрч догдлох: сэтгэл огших (сэтгэл хөөрөх) - Мэхтнийг мэхэнд нь зоох бодлын тулгамд сэтгэл огшин, дэлгэрэнгүй... Г.Батаа нар. Онцгой даалгавартан.

нар огших нар хөөрөх
хормой огших дээлийн хормой өргөгдөн гадагш эргэх
мөөр огших тэрэгний дугуйн мөөр суларч илүү гарах
хадаас огших хадсан хадаас суларч ил гарах
орноосоо огшиж, суудлаасаа сугарах а. Ихэд цочих; б. [шилжсэн] Уурлах
сэлэм огших сэлэм гэрнээсээ сугарах
хүүхдийн сүү огших хүүхэд сүүгээрээ гулгих
цусаар огших цус ам хамраар садран гарах
сэтгэл огших сэтгэл хөөрөх