нэхий бүтнээс нэр бүтэн дээр
/ зүйр цэцэн үг /
олонд хүндлэгдэн амьдрах хэрэгтэй гэсэн санаа