нэрийн хуудас
а. Овог нэр, хаягаа бичсэн жижиг хэрчмэл цаас б. Тухайн хүн болон албан байгууллагыг төлөөлж чадахуйц шилдэг зүйл