нүүр үзэх
а. Уулзах; б. Цаг хугацааг туулан өнгөрөөх

удах

Дагдангийнд зарцуулан суулгасаар 3 жилийн нүүр үзэж байгаа билээ

Зочин 2016-02-21 14:06:57