НҮҮРДҮҮЛЭХ

Нүүр тулган уулзуулж г‎эрчлүүлэх - Мөнхүү Дамдинг туслагч Ламжавын хүү Манлажав лугаа нүүрдүүлж өгч авахаар дэлгэрэнгүй... Ардын заргын бичиг.