нүүрээ улалзуулах
олны өмнө муугаа дуудуулж, ихэд ичих