нүүр өгөх
а. Эелдэг зан гаргах, найр тавих Дүгэрээ болон Доржтой арван жил хамт суралцсан найз нь бөгөөд өвөө нь түүнд нүүр өгдөггүй, түүнтэй үерхэхийг аль дэлгэрэнгүй...