нүүрийн буянтай
нэр хүндтэй хүн, олонд сайн нэртэй, нүдэнд дулаахан