нүүр хийх газаргүй болох
ихэд ичиж зовох, түүнээсээ болж хүний өөдөөс эгц харж чадахгүй байх