НҮДЛЭГ :

лууны нүдлэг [ургамал] (модны навч нь лууны нүд ба лууны нүдний навчтай адил нэгэн зүйл жимс).