НҮДҮҮР

1. Юмыг цохиж няцлах хэрэгсэл, нүдэх багаж: цайны нүдүүр (цайг няцлан нунтаглах хэрэгсэл), дэлгэрэнгүй...


2. Зодож нүдэх хэрэгсэл: зодуур нүдүүр [хоршоо] (зодох, жанчих хэрэгсэл) - Лам багш нарын зарц болж, зодуур нүдүүрийг эдлэн, дэлгэрэнгүй... П.Хорлоо. Багш.

цайны нүдүүр цайг няцлан нунтаглах хэрэгсэл
нүдүүр суурь голдуу хавтастай материалыг нүдэж хэвшүүлэхэд хэрэглэдэг суурь машин
уур нүдүүр юм хийж бутлах сав болон нүдэх хэрэгсэл
зодуур нүдүүр зодох, жанчих хэрэгсэл

уур хилэн

Хүмүүс та нар уур хилэнгээ бусдад гаргаж болохгүй

Зочин 2016-03-22 17:04:55