НҮДГҮЙ

1. Хараа муутай, сохор: нүдгүй хүн (сохор, харалган хүн), нүдгүй болох (харахгүй дэлгэрэнгүй...


2. Юм огт харагдахгүй бүрхэг харанхуй: нүдгүй харанхуй (ойр орчны юм огт харагдахгүй байдал) - Нүдгүй харанхуй дотор тэмтэрч буй дэлгэрэнгүй... “Цог” сэтгүүл., нүдгүй шуурга (зүг чиг мэдэхийн аргагүй их салхи шуурга) - Гэхдээ говьд зарим өвөл хавар хэдэн хоногоор цасан шуурга, нүдгүй улаан шороо тавьж газар тэнгэр нийлэн хүн мал төөрүүлж, гэр унаа малаас салгах удаа бас бий. С.Удвал. Та бид уулзана., нүдгүй манан (битүү манан), нүүр нүдгүй (а. Хаа сайгүй, зай завсаргүй; б. Ширүүн, их), нүүр нүдгүй орох (зай завсаргүй ихээр орох) - Үдэш унтахын үед цас нүүр нүдгүй лавшин орж байсныг бодвол намдаад үүр тэмдэг оржээ. Ц.Уламбаяр. Зовлон жаргал., нүүр нүдгүй жанчих (хаа сайгүй цохиж зодох);

3. Гэнэтийн зүйл тохиолдоход учраа мэдэхгүй самгардах нь: нүдгүй давхих (хаашаа явахаа мэдэхгүй давхих);
4. Үзэмж чанар муу: нүдгүй эд (үзэмж, чанар муутай эд);
5. Гярхай биш, ташаарч харамтгай.

нүдгүй хүн сохор, харалган хүн
нүдгүй болох харахгүй байх, сохрох
нүдгүй багшаас шүдгүй шавь багш нь муу бол шавь нь муу гэсэн санаа
нүдгүй байгаад үзэх дуртай, чихгүй байгаад сонсох дуртай ямар нэгэн зүйлийг хүлээн авах чадваргүй атлаа хэрэгт дурлах гэсэн санаа
нүдгүй харанхуй ойр орчны юм огт харагдахгүй байдал
нүдгүй шуурга зүг чиг мэдэхийн аргагүй их салхи шуурга
нүдгүй манан битүү манан
нүүр нүдгүй а. Хаа сайгүй, зай завсаргүй б. Ширүүн, их
нүүр нүдгүй орох зай завсаргүй ихээр орох
нүүр нүдгүй жанчих хаа сайгүй цохиж зодох
нүдгүй давхих хаашаа явахаа мэдэхгүй давхих
нүдгүй эд үзэмж, чанар муутай эд