үхрийн нүд
/ ургамал /
а. Ой тайга, голын дагуух шугуйгаар сөөг сөөгөөр ургадаг намхан мод б. Мөн модны хар хүрэн өнгөтэй жимс, улаалзганатай төстэй, жимсээр чанамал хийх дэлгэрэнгүй...

Үхрийн нүд, өөрөөр үхэр нүд гэж нэрлэдэг. Бид яриандаа үхрийн нүдний жимс ярьдаг боловч ном шинжлэх ухааны хэллэгт үхэр нүд гэдэг юм.

үхэр нүдний жимс их сайхан амттай.

Зочин 2016-01-15 11:16:47


Байгальд таримлаар тархсан байдаг. Таримал хэлбэрт шилжээд удаж байгаа бөгөөд ард иргэд хүнсний хэрэгцээнд тогтмол хэрэглэж заншссан байна

Зочин 2016-01-15 11:20:41