НҮДЭН I

1. Хүн, амьтны харах эрхтэн; цэцгий, аньсага, нулимсны булчирхай зэргээс бүрдэнэ: нүдний уг (хүүхэн дэлгэрэнгүй...


2. Сараалжлан дөрвөлжилсөн хэсэг буюу нэг нүх: нүдний төмөр (саадгийн нүдний дор хадсан гурван хэсэг төмөр), ханын дэлгэрэнгүй... (монгол гэрийн хананы жижиг дөрвөлжин хэсэг, нүх) - Тамгын газрын гэрүүдийн дээврийг нь шамалж, туургыг нь буулгаад, хаалга, цонх ханын нүд тоолонгоор шүдээ хавиран муухай аашлан загнацгаажээ. С.Дашдэндэв. Улаан наран., шургуулганы нүд (шургуулганы жижиг өрөө, хэсэг), өвдөгний нүд (өвдөгний тойгийн доод талын бяцхан эмзэг хонхор), нүд гарах (битүү бүрхсэн зүйл зарим нэг газраараа цоорох, нүх гаран харлах), цас нүд гарах (цас зарим нэг нимгэн газраараа хайлан цоохортох);

3. Юмны цоохор толбо: тогосны нүд (тогос шувууны өдөн дээр байх цоохор толбо) - Улаан эрдэнэ чулуун жинс, гурван нүдний дэлгэрэнгүй... С.Дашдэндэв. Улаан наран., цэмбэний нүд (цэмбэн дээр байгаа цоохор толбо), ертөнцийн нүд [ёгт] (нар);
4. Хоёрын тооны ёгт нэр.

Ижил үг:

НҮДЭН II