нүд нь том болох
нүд нь орой дээрээ гарах

гайхах

үүнийг харсан Батын нүд нь томорч гайхан эргэлзлээ

Зочин 2018-07-14 13:58:46