нүд ирмэх зуур
нүдний аньсага хамхих хооронд маш хурдан, түргэн зуур

Эсрэг хэлц үг

Удаан

Зочин 2019-03-11 20:11:28