нүд алдам
зах хязгаар нь үл харагдах уудам, хараа хүрэхгүй

Төгсгөлгүй харагдах

Зочин 2016-02-24 21:31:44