НАМУУ I

Зөөлөн, дөлгөөн даруу, эетэй намжуу зантай хүн.

Ижил үг:

НАМУУ II: