НАГВАН

Бэхийн сав: нагвандаа хийх (бэхийнхээ саванд хийх), бэх нагван [хоршоо] (бичиж дэлгэрэнгүй...

нагвандаа хийх бэхийнхээ саванд хийх
бэх нагван бичиж зурахад хэрэглэх шахмал ба шингэн будаг болон түүний сав