МЯРААХ I

1. Гэтэлхийлэн очих, сэмхэн ойртох - Хатирч шарга үл таних хүний мяраах чигт хулмалзан байж газар цавчлан дэлгэрэнгүй... З.Баттулга. Уяхан Замбуутив., мярааж одох (гэтэн одох), мярааж харвах (гэтэж харвах), мяраан чагнах (сэм чагнах), мяраан явах (чимээ гаргалгүй гэтэн явах), муурын зулзага бага боловч мяраах зангаа тавиагүй [зүйр цэцэн үг] (үе дамжин удамших төрөлх зан чанар үл өөрчлөгдөх);


2. [шилжсэн] Нуугдан ажиглах: мяраан харах (битүүгээр хардан ажиглах), мяраасан нүд цавчих, гишгэсэн хөл дуугарах дэлгэрэнгүй...
мярааж одох гэтэн одох
мярааж харвах гэтэж харвах
мяраан чагнах сэм чагнах
мяраан явах чимээ гаргалгүй гэтэн явах
муурын зулзага бага боловч мяраах зангаа тавиагүй үе дамжин удамших төрөлх зан чанар үл өөрчлөгдөх
мяраан харах битүүгээр хардан ажиглах
мяраасан нүд цавчих, гишгэсэн хөл дуугарах хэрэг явдлын ул мөр мэдэгдэх гэсэн санаа
Ижил үг:

МЯРААХ II

МЯРААХ III