МЯРАЛЗАА

Мяралзах байдал, жирэлзээ: усны мяралзаа (ус жирэлзэн долгиотож байгаа нь) - Гүн бодолд орж, дэлгэрэнгүй... С.Эрдэнэ. Холбоо гурван тууж.