МУНДАС
/ анагаах /

Олон толгойт хатги, хэд хэдэн үсний хүүдий болон тосны булчирхай орчны зөөлөн эдийг хамарсан идээт үрэвсэл: дэлгэрэнгүй...