мөнгөний ханш буурах
аливаа улс оронд цаасан мөнгөний эргэлтийн хэмжээ асар их болсноос худалдан авах чадвар буурах

өргөн хэрэглээний бараа үйлчилгээний үнэ өсөх

Зочин 2016-03-16 14:53:05