МӨНГӨЛӨХ

Мөнгөөр өнгөлөх, бүрэх: аяга мөнгөлөх (аягыг мөнгөөр бүрэх) - Түшмэл авгай мөн хаг чулуун бөгжөөр дэлгэрэнгүй... Л.Түдэв. Алтан гадас чигийг заана., мөнгөлөн бүрэх (мөнгөөр өнгөлөх).

аяга мөнгөлөх аягыг мөнгөөр бүрэх
мөнгөлөн бүрэх мөнгөөр өнгөлөх