МИРЭЭН :

эрээн мирээн [хоршоо] (олон өнгө алаглан холилдсон нь), мирээн удвал цэцэг [ургамал] дэлгэрэнгүй...

эрээн мирээн олон өнгө алаглан холилдсон нь
мирээн удвал цэцэг иш нь улаан бөгөөд үерхэг, анар цэцэг мэт хэлтэс нь давхарласан, өнгө ногоовтор болоод хүрэн, тоорцог шар нэг зүйл цэцэг
мирээн гургуул уулын тахиатай адил болоод хөеө бяцхан, ар шар, омруу улаан, хүзүү ногоон нэг зүйл гургуул