МИНЧҮҮРЭХ

1. Бие бадайрах, мэдээ алдах: хөл минчүүрэх (хөл чилж, мэдээгүй болох);


2. [шилжсэн] Сэрэмжгүй болох: минчүүрэн байх (сэрэмж алдах).

хөл минчүүрэх хөл чилж, мэдээгүй болох
минчүүрэн байх сэрэмж алдах