АНГАХ

1. Ундаасах, цангах: ам ангах (ундаасаж ам хатах) - Өдрийн халуунд хүүхдийн ам ангажээ. дэлгэрэнгүй...


2. Ус бороо ховордож, газар хатаж хуурайших - Саяхан чи тэнгэрийг бүрхээд, цацарсан цахилгаан чамайг ороогоод, аянгын дууг нижигнүүлэн байж, дэлгэрэнгүй... Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол., ангасан тал (хатаж хуурайшсан тал) - Ангасан тал нутаг минь сэргэв. Ц.Дамдинсүрэн. Түүвэр зохиол.

ам ангах

ундаасаж ам хатах

ангах цангах

ус дутагдан ундаасах

залхуу нь толгой өвдлөө гэх, зальтай нь ам ангалаа гэх

элдэв зүйлээр шалтаглан ажлаас хойш суух гэсэн санаа

ангасан тал хатаж хуурайшсан тал