үнс матах
хутгуураар үнсийг нааш цааш хөдөлгөн, унагах