МАНИАЧ
/ бөө /

1. Ташуурч;


2. [хуучирсан] Хэц хэнгэрэггүй бөө.