МААНАЙХ

Маанагар болох: маанайсан амьтан (ухаан муутай, сэргэлэн бус, дүйнгэ амьтан) - Юманд авхаалж дэлгэрэнгүй... Л.Ванган. Жүжгүүд.