МААНАГРАХ

Маанаг шинжтэй болох: маанагран эргэх (ухаан санаа самуурах).