лусын хорлол
газар усны эздээс хүний буруу үйл ажлыг залхаасан шийтгэл

Лусын хорлол гэдэг нь хүний буруу хийсэн үйлийг өөрчлөн шийтгэсэн

Зочин 2016-02-19 11:48:49