ЛУГ II
/ яриа /

Мундаг, айхтар, том: луг чадалтай (мундаг чадалтай), луг том (айхтар том).

луг чадалтай мундаг чадалтай
луг том айхтар том
Ижил үг:

ЛУГ I: