ЛУГАА
/ бичиг /

1. Эр үгийн хамтрахын тийн ялгал; -тай - Наад цаад лугаа хатгалдахад, начин шонхор мэт довтлон орогч. дэлгэрэнгүй... Алтан товч;


2. Зарим үед өгөх оршихын тийн ялгалын хэлбэрээр хэрэглэгдэнэ - Төрийн зарим эрх дархтангууд хүртэл хятад лугаа хормой дэвсэв. дэлгэрэнгүй...

Мэт, адил

Зочин 2018-11-28 14:48:47