ЛӨӨЛИЙ

Бүтэхгүй юм болох, завхрах зэрэгт халаглах аялга; лөө лөө: лөөлий болох (завхрах, сарних, бүтэхээ дэлгэрэнгүй...