гучин хоёр цагаан лонх тоолох
амьсгаа задлах ардын тоглоом