ЛОНДОЙХ

Лийр хэлбэртэй бөндгөр юмны харагдах байдал: лондойж харагдах (бондойж харагдах).