ЛАНТУУЧИН

Лантуугаар ажилладаг хүн: лантуучин хүн (лантуудах үйлийг гүйцэтгэдэг хүн) - Нүсэр том биет дэлгэрэнгүй... Б.Полевой. Эцсийн бүлэгт.