ЛАНЧИГ
/ хуучирсан /

1. Өр төлөөс; үйлийн үр, урьдын муу үйлийн үр - Урьдын чинь ланчиг арилахгүй. Л.Түдэв. Уулын үер;


2. Үйл зовлон; гай барцад, уршиг чирэгдэл: лай ланчиг [хоршоо] (үйлийн зовлон) - Лувсан тойн лай ланчгаас зайлж яваа.дэлгэрэнгүй...