ЛАНЦУЙ II
/ ургамал /

Мажтан овгийн, цэнхэр цэцэгтэй олон наст өвс, гуравдагч галавын үлдэц ургамал.

Ижил үг:

ЛАНЦУЙ I