лааны гол
лааны тосонд суулгасан гал ноцоох нарийн утас